MENU
zájem o kategorii

Qt


Qt je jedna ze dvou nejpopulárnějších multiplatformních knihoven pro vytváření programů s grafickým uživatelským rozhraním. Qt je knihovna programovacího jazyka C++, ale existuje i pro jazyky Python (PyQt, PySide), Ruby (QtRuby), C, Perl, Pascal, C♯, Java (Jambi) a Haskell.


Kurzy:
Qt Development Frameworks Programování v Qt C++ - základy (QT1)
Qt Development Frameworks novinka Programování v prostředí Qt, QML a úvod do neuronových sítí (QT3)
Qt Development Frameworks Programování v Qt C++ - pokročilé techniky (QT2)