MENU
zájem o kategorii

C#


Jazyk C# (vysl. jako C Sharp) společně s .NET je aktuálně jednou z nejpoužívanějších a nejmodernějších programovacích platforem. Jedná se o vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft, který syntakticky vychází ze starších jazyků C a C++. Vyberte si z naší široké nabídky, zahrnující kurzy pro všechny, od začínajících programátorů až po zkušené profesionály, kteří se potřebují zdokonalit v konkrétních detailech.


Kurzy:
Microsoft Jazyk C# - základy programování (CS1)
Microsoft Programování databázových aplikací pomocí ADO.NET (ADO)
Microsoft novinka ADO.NET Entity Framework (ADO2)
Microsoft Visual Studio.NET - vývoj ASP.NET webových aplikací (ASP)
Ostatní LINQ v jazyce C# a práce s daty (C11)
Microsoft Jazyk C# - pokročilé techniky I. (CS2)
Microsoft Jazyk C# - pokročilé techniky II. (CS3)
Ostatní Vývoj webových služeb v jazyce C# (CWEB)
Microsoft Vývoj MS .NET aplikací pro Windows - Visual C# .NET (NET)
Microsoft Vývoj aplikací pomocí Windows Communication Foundation (WCF)
Microsoft novinka Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studio (WPF1)
Microsoft novinka Jazyk C# - Asynchronní a vícevláknové programování v .NET (CS4)
Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF) a Databinding (WPF2)