MENU
zájem o kategorii

VBA a VisualBasic


Jazyk Visual Basic for Applications (VBA) je scriptovací jazyk syntaticky vycházející ze staršího jazyka Visual Basic 6.0 pro využití v programech MS Office, zejméně Excel a Access. Primárně je určen pro tvorbu užitečných maker a automatizace procesů v těchto programech. Původní Visual Basic byl událostmi řízený programovací jazyk odvozený od jazyka BASIC s grafickým uživatelským prostředím (GUI), přístupem k databázím pomocí DAO a využitím objektů ActiveX. Jeho následníkem je moderní Visual Basic .NET.


Kurzy:
Microsoft Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA)
Microsoft MS Access - seznámení s jazykem VBA a dotazováním (MSA3)
Microsoft MS Access - vývoj aplikací (MSA4)
Microsoft MS Excel - Programování v jazyce VBA (MSEVB1)
Microsoft MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování (MSVB)
Microsoft Programování v jazycích SQL a Visual Basic (SQLVB)
Microsoft novinka MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2)