MENU
Úvod
Kurzy podle kategorií
Tvorba WWW stránek
zájem o kategorii

Tvorba WWW stránek


Oblast programování zahrnuje velké množství produktů a vyžaduje soustavné vzdělávání a rozvoj. Programovacích jazyků a programovacích metod je celá řada. Naše školicí středisko nabízí kurzy C/C++, HTML, Java, .NET, PHP, CSS, Delphi, MS Visual Basic, SQL, MySQL, PERL, ABAP apod. a ty jsou stále doplňovány dle požadavků našich zákazníků. Vzhledem k rozsahu problematiky lze zajistit i specificky zaměřený kurz dle Vašich požadavků. V letošním roce nově zařazujeme výuku programování aplikací v prostředí mobilních zařízení Android, iOS, Windows apod.


Kurzy:
Úvod do technologií webových stránek (WWW1)
Úvod do webových technologií s ukázkami programování (WWW1B)
jQuery – srozumitelně a prakticky (JVS3)